Impression

De teksten, afbeeldingen, geluiden en alle andere gegevens hier gepubliceerd zijn onderworpen aan copyright door Sonova AG, Stäfa, Zwitserland, tenzij waar anders aangegeven. De volledige of gedeeltelijke reproductie ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonova is verboden.

Indien u opmerkingen of suggesties hebt met betrekking tot deze website of indien u een fout vastgesteld hebt, kunt u contact opnemen met:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
Zwitserland

Telefoon +41 58 928 01 01
Fax +41 58 928 20 11
E-mail info@sonova.com