Felelősségkizárás

A Sonova AG („Sonova”) vállalatnál mindig is fontosnak tartottuk, hogy pontos és naprakész információkkal szolgáljunk, és ez továbbra is így lesz. Mindazonáltal nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát a jelen dokumentumban közölt információk pontosságáért és teljességéért. Továbbá a Sonova nem tehető felelőssé semmilyen, az információk eléréséből, használatából vagy használatának hiányából származó közvetlen, közvetett, véletlen, következményes vagy büntető jellegű kárért. Emellett a Sonova semmilyen módon nem tehető felelőssé a dokumentumban előforduló hibákért vagy hiányosságokért. Ez különösen érvényes a Sonova által szállított termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozásokra. A jelen honlapon megadott információk technikai pontatlanságokat és sajtóhibákat tartalmazhatnak. A Sonova bármikor, előzetes értesítés nélkül fejlesztheti és/vagy módosíthatja a jelen dokumentumban ismertetett termékeket és/vagy programokat, és nem vonható felelősségre az ilyen módosítások esetleges következményei miatt.

A Sonova által a világhálón közzétett információ olyan, a Sonova termékeire, programjaira és szolgáltatásaira vonatkozó, bemutatott hivatkozásokat vagy kereszthivatkozásokat tartalmazhat, amelyek nincsenek bejelentve vagy nem érhetők el az Ön országában. Az ilyen referenciák nem feltételezik, hogy a Sonova be kívánja jelenteni a hasonló termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat az Ön országában. További információért forduljon a Sonova helyi vállalati kapcsolattartójához.

Teljes mértékben az Ön felelőssége, hogy tesz-e óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a használni kívánt információ mentes legyen a trójai és más vírusoktól, férgektől és egyéb kártevőktől. A Sonova semmilyen félnek nem tartozik felelősséggel a honlap vagy a honlapon hivatkozott bármely másik honlap használatából eredő vagy használatával kapcsolatos bármilyen közvetlen, közvetett, különleges vagy egyéb kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt nyereséget vagy forgalomkiesést, üzletmenet megszakítását, programok vagy más adatok elvesztését az információfeldolgozó rendszerben vagy más helyen, még abban az esetben sem, ha kifejezetten tájékoztatást kapunk az ilyen károk esetleges bekövetkezéséről.

A befektetői kapcsolatainkra vonatkozó információk a jelenlegi kilátások alapján megfogalmazott, előretekintő állításokat is tartalmaznak, kockázati és bizonytalansági tényezőket is magukban foglalva, így lehetséges, hogy a valós eredmények lényegesen eltérőek lesznek. A kockázati és bizonytalansági tényezők közé tartoznak a technológiai kockázatok, illetve a fejlesztési folyamat szerves részét képező, piaccal kapcsolatos kockázatok és bizonytalanságok, amelyek a fejlesztési törekvések megszűnéséhez, a termékek bevezetésének késedelméhez vezethetnek, továbbá a várthoz képest jelentősen csökkenthetik a termék elfogadottságának mértéke a fogyasztók körében.

Bizalmas és személyes információk kezelése
Ez a dokumentum ismerteti a Sonova szabályzatát a weboldal böngészése során Önről gyűjtött személyes adatok tekintetében. A Sonova elismeri az online látogatóktól esetlegesen összegyűjtött személyes adatok védelmének fontosságát. A gyűjtött információ mennyisége és típusa attól függ, hogyan használja oldalunkat.

Google Analytics: Weboldalunkon a Google, Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics technológiát használjuk. A Google Analytics a számítógépén elhelyezett szöveges fájlokat, azaz „sütiket” használ, amelyek segítségével elemzi a weboldal látogatóinak felhasználói szokásait. A weboldal használatára vonatkozó, sütik által gyűjtött információkat a Google rendszerint továbbítja az Egyesült Államokban működő, a beérkező információkat tároló szervereire. A rendszer csak kivételes esetekben továbbít teljes IP-címet a Google Egyesült Államokban működő szervereire, amelyek a beérkező IP-címet rövidített formátumban tárolják. A weboldal üzemeltetőjének kérésére a Google felhasználja ezeket az adatokat, hogy kiértékelje, a látogatók hogyan használják a honlapot – ennek során jelentéseket állít össze a weboldal használatáról a weboldal üzemeltetőinek, vagy egyéb, a weboldal használatával vagy internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. A Google Analytics által az Ön böngészőjéből továbbított IP-címet a rendszer nem kapcsolja össze semmilyen egyéb Google-adattal. A böngészőjében megadhat olyan beállításokat, amelyekkel elutasítja a sütik használatát, mindazonáltal felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldal által biztosított funkciókat. Ezenfelül megakadályozhatja, hogy a Google a sütik segítségével összegyűjtse a weboldal használatára vonatkozó adatait (beleértve az IP-címét is), illetve, hogy feldolgozza ezeket az adatokat, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető bővítményt böngészőjéhez: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bizonyos oldalakon a Sonova személyes információkat kér, hogy szolgáltatást nyújtson a weboldal látogatóinak, vagy levelezést folytasson velük (pl. levélben küldött tájékoztató brosúrák vagy hírlevelek). Ezeket az információkat – például név, cím, e-mail-cím, és esetleges egyéb információk – az Ön adott kérésének teljesítése érdekében gyűjtjük. A Sonova fenti szolgáltatások biztosítása érdekében külső szolgáltatókat is igénybe vehet, melyek lehetnek svájciak vagy külföldiek is.

Az internethasználók eldönthetik, hogy elküldik-e személyes adataikat a Sonova részére. A Sonova ezeket az adatokat kizárólag arra használja, hogy eldöntse, hogyan válaszoljon az elektronikus levelekre, illetve hogyan biztosítsa a kért szolgáltatást.

Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi szabályzat megváltoztatására. Átdolgozás esetén az új Adatvédelmi szabályzat csak a hatálybalépés után összegyűjtött adatokra vonatkozik.

A Sonova honlapjának használata
A Sonova honlapjának teljes tartalma a szerzői jog hatálya alá tartozik: minden jog fenntartva. Elmentheti vagy kinyomtathatja a Sonova weboldalának egyes oldalait és/vagy szakaszait, amennyiben nem távolítja el róluk a szerzői jogi nyilatkozatot vagy egyéb, a tulajdonjogra vonatkozó jelzéseket. A Sonova weboldalán szereplő anyagok lementésével vagy egyéb módon történő másolásával a felhasználási feltételek elfogadásra kerülnek. Minden jog fenntartva a Sonova AG és licencadói számára. A Sonova előzetes írásos engedélye nélkül a Sonova weboldalának tartalmát tilos (egészében vagy részben) sokszorosítani, (elektronikus vagy egyéb módon) továbbküldeni, módosítani, hivatkozni vagy felhasználni közérdekű vagy kereskedelmi célra.

© Copyright Sonova, 2007–2017 – Minden jog fenntartva.